Bezwaar recensie

Het is niet mogelijk beoordelingen laten te verwijderen. Mocht een beoordeling niet voldoen aan de spelregels (deze vindt u hier), dan kunt u wel een bezwaar indienen tegen de geschreven recensie.

Bent u het niet eens met de beoordeling dan stuurt u een e-mail naar info@hoveniernederland.nl of vult u onderstaand formulier in met daarbij duidelijk omschreven om welke beoordeling het gaat. HovenierNederland zal dit onderzoeken en terugkoppelen.

Dien hier bezwaar in

4 + 9 =